شما اینجا هستید: دانلود > گواهینامه ها

گواهینامه ها


پروانه کاربرد علامت استاندارد

 • نوع استاندارد: تشویقی
 • نوع محصول: بست کمربندی برای لوله های پلی اتیلن تحت فشار
 • تاریخ صدور: 1393

دریافت فایل

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد

 • نوع استاندارد: تشویقی
 • نوع محصول: اتصالات فشاری
 • تاریخ صدور: 1390

دریافت فایلپروانه کاربرد علامت استاندارد

 • نوع استاندارد: تشویقی
 • نوع محصول: تجهیزات آبیاری، قطره چکان ها و لوله های قطره چکان دار
 • تاریخ صدور: 1394

دریافت فایل

 

پروانه کاربرد علامت استاندارد

 • نوع استاندارد: اجباری
 • نوع محصول: لوله پلی اتیلن
 • تاریخ صدور: 1394

دریافت فایلپروانه کاربرد علامت استاندارد

 • نوع استاندارد: تشویقی
 • نوع محصول: پلاستیکها - سامانه های لوله گذاری
 • تاریخ صدور: 1393

دریافت فایل

 

پروانه بهره برداری پلی رود اتصال

 • صادر کننده: وزارت صنایع و معادن
 • نوع محصول: لوله و اتصالات پلی اتیلن و پروپیلن
 • تاریخ صدور: 1389

دریافت فایلتائیدیه آب و خاک پلی رود اتصال

 • صادر کننده: وزارت جهاد کشاورزی
 • نوع محصول: اتصالات لوله های پلی اتیلن تحت فشار
 • تاریخ صدور: 1396

دریافت فایل