کنترلر AMICO PRO


اطلاعات فنی:
 • امکان برنامه ریزی ٢ برنامه جداگانه
 • کنترلر تک ایستگاهه
 • دارای گواهینامه IP68- ضدآب
 • شروع آبیاری از ١ دقیقه تا ٢۴٠ دقیقه
 • دوره آبیاری از ۶ ساعت تا ١۵ روز
 • نمایش ساعت
 • نمایش طول زمان آبیاری
 • نمایش دوره زمان آبیاری
 • نمایش زمان بعدی شروع برنامه آبیاری
 • یادآوری تعویض باطری
 • قابلیت استفاده با انواع شیر برقی ٩ ولت


مشاهده فایل PDF