کنترلر I-DIAL


اطلاعات فنی:
  • 4-6-8 ایستگاهه
  • دارای حالت بودجه بندی آب از 10% تا 200%
  • دارای حافظه دائمی و عدم پاک شدن برنامه ریزی انجام شده در هنگام قطع برق
  • دارای ۴ برنامه مستقل
  • قابلیت اتصال انواع سنسور
  • نمایشگر عمر باطری (باطری ذخیره)
  • قابلیت برنامه ریزی برای ٧ روز هفته
  • زمان شروع آبیاری هر ایستگاه از ١ دقیقه تا ٢۴٠ دقیقه
  • منبع تامین برق 220VAC 50 Hz
  • خروجی برق 24Volts AC,0.8 Amp


مشاهده فایل PDF