شما اینجا هستید: محصولات > فیلترها

فیلترها


مهمترین قسمت در یک سیستم آبیاری تحت فشار سیستم فیلتراسیون می باشد . چرا که در صورت عدم فیلتراسیون صحیح ، ذرات معلق وارد سیستم شده و باعث تولید مشکل در کارائی نازلها می گردد.

این مسئله در آبیاری قطره ای که نازلهای آن قطره جکانهمی باشند از اهمیت بیشتر برخوردار بوده و انتخاب فیلتر مناسبنقش حیاتی در سلامت یک سیستم آبیاری را خواهد داشت.

شرکت Aquatec ایتالیا به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیستم های آبیاری در جهان ، در این ضمینه نیز پیشرو بوده و این فیلترها را با تنوع بسیار زیاد و قیمتهای مناسب در اختیار بازار آبیاری قرار داده است .این فیلتر ها در دومدل تولید می گردد که اطلاعات آن در لینکهای زیر قابل دسترس می باشد: