اتصالات آبیاری بارانی


اين نوع از آبياري جهت مزارع کشاورزي مانند گندم ، جو و فضاي سبز کاربرد دارد که از طريق انشعاب از لوله هاي فرعي توسط کمربند ، رايزر هاي پليمري يا فلزي ، شير خودکار پليمري يا فلزي ، رايزرهاي آلومينيومي بست و قلاب دار و آبپاش هايي با شعاع پاشش مختلف (بسته به نوع کشت و مساحت) مورد استفاده قرار مي گيرد.

شرکت تکسونير در بخش آبياري باراني تامين کننده اتصالات مورد نياز براي مصرف کنندگان محترم مي باشد. که در لينک هاي زير اطلاعات فني اين اتصالات قابل دسترسي مي باشد.