رایزر ها


سه رایزر اولیه از جنس پلیمر و آلومینیوم بوده و نسبت به شرایط محیطی و نور آفتاب مقاوم هستند. استاندارد رزوه داخلی آن ها DIN 2999 بوده که رزوه داخلی استوانه ای و رزوه خارجی مخروطی در نظر گرفته شده است . با توجه به کیفیت دستگاه های رزوه زنی و جنس مطلوب لوله ها و کنترل های انجام شده در حین تولید ، رایزر در محل رزوه ها کاملا آب بندی می شود که نتایج آزمون فشار موید این ادعاست.

رایزر پلیمری دو سر دنده

این رایزرها در سه سایز 2و 2/1و1 و 1 اینچ تولید شده و طول آن ها با توجه به سفارش تعیین میشود.


رایزر پلیمری با بست و قلاب

این رایزر فقط در قطر 1 اینچ تولید و عرضه می گردد.


رایزر آلومینیومی بابست و قلاب

این رایزر در دو سایز 2 و 2/1و1 اینچ تولید شده و طول آن ها با توجه به سفارش تعیین می شود.


رایزر کات آف

این رایزر جهت آبپاش های مخفی شونده برای آبیاری بارانی در پارک ها و فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد و در سایز 2/1 و 4/3 تولید می گردد. جنس این رایزر از پلیمر می باشد.