دریپرهای تولید داخلی


در کشور مان تولید کنندگان بسیاری اقدام به تولید محصولات متنوعی از لوازم آبیاری نموده اند . در میان این محصولات می توان انواع دریپر ها را مشاهده نمود .

شرکت تکسونیر اقدام به بررسی فنی و عملی در طیف وسیعی از این محصولات نموده و نمونه های تولیدی که کیفیت لازم را داشته و مناسب شرایط کشاورزی مناطق مختلف ایران می باشد را در قالب یک سبد کالا به مصرف کنندگان ارائه می نماید .

با توجه به تخصصی بوده انتخاب قطره چکانها ، در صورت نیاز از مشاوره رایگان واحد مهندسی فروش این شرکت بهره مند شوید .

دريپر داخل خط

- آبدهي 4 ليتر در ساعت
- قابل نصب بر روي لوله هاي 12 و 16 ميليمتر

 
دريپر روي خط

- آبدهي 4 ليتر در ساعت
- آبدهي 8 ليتر در ساعت
- فشار كاركرد 1 اتمسفر

دريپر تنظيم شونده هشت نازله

- آبدهي 2 تا 100 ليتر در ساعت
- فشار كاركرد 1 الي 2 اتمسفر

 
دريپر زیتونی

- آبدهي 2 تا 100 ليتر در ساعت
- فشار كاركرد 1 الي 2 اتمسفر

دريپر تنظيم شونده

- آبدهي 2 تا 100 ليتر در ساعت
- داراي 2 مجراي خروج آب
- فشار كاركرد 1 الي 2 اتمسفر

 
دریپر تنظیم شونده

- آبدهي 2 تا 100 ليتر در ساعت
- فشار كاركرد 1 الي 2 اتمسفر