دریپر های وارداتی


شرکت تکسونیر در مورد دریپر های وارداتی نیز به عنوان یکی از پیشگامان آبیاری تحت فشار در کشور ، اقدام به سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در این ضمینه نموده و با در یافت نمایندگی از شرکت های تولید کننده و تامین لوازم دیگر از نمایندگان این محصولات ، اقدام به واردات بهترین نمونه های موجود با توجه به شرایط آب و هوا و نوع خاک و نوع کشت نموده است .

 

با انتخاب هر گروه از اطلاعات مربوط به آن گروه بهره مند شوید .