دریپر قلابدار


  قلابدار

                 

ساخته شده از نسل پلیمر های سخت که موجب افزایش طول عمر و مقاومت بالای قطره چکان در هنگام استفاده از کودهای شیمیائی و عوامل محیطی میگردد .

این دریپر ها که ظاهری مشابه دریپر های داخل خط دارد ، طوری طراحی و ساخته شده است که روی لوله 16 میلیمتر نصب گردیده و بوسیله قلاب روی آن به لوله 16 تثبیت می گردد .

این دریپر با آبدهی 4 ، 8 و 16 لیتر تولید می گردد و فشار کارکرد آن 0.6 تا 1.5 اتمسفر می باشد .