دریپر میخی


  میخی

                 

ساخته شده از نسل پلیمر های سخت که موجب افزایش طول عمر و مقاومت بالای قطره چکان در هنگام استفاده از کودهای شیمیائی و عوامل محیطی میگردد .

در قسمت بالائی این دریپر لابیرنتی مشاهده می شود که در حقیقت نقش هسته دریپر را دارد . لوله 6 میلیمتر روی این قسمت را می پوشاند و این لوله نقش پوسته دریپر را خواهد داشت .

کاربرد اصلی این دریپر در آبیاری موضعی گیاهان بوده و مناسب برای گلخانه ها و گلدانها می باشد .

این دریپر با آبدهی 1.7 و 2.6 لیتر در ساعت تولید می گردد که زاویه قسمت فوقانی آن 100 و 45 درجه می باشد .

فشار کارکرد این دریپر 0.6 تا 1.5 اتمسفر است .