مقسم دریپر آی دروپ


  منیفولد

                 

                                                             

ساخته شده از نسل پلیمر های سخت که موجب افزایش طول عمر و مقاومت بالای این قطعات در هنگام استفاده از کودهای شیمیائی و عوامل محیطی میگردد .

نقش اصلی این منیفولد ها ، تقسیم آب خارج شده از دریپرها بوده و معمولا در گلخانه ها برای تقسیم آب بین گلدانها توسط لوله 6 میلیمتر کاربرد دارد .

تنوع این محصولات در شکل مشخص است .