آبپاشهای کشاورزی


آبیاری بارانی نه تنها به عنوان یکی از روشهای آبیاری در زراعت مطرح است بلکه برای هدفهائی مانند پخش کودهای شیمیائی، جلوگیری از یخ زدگی گیاهان وکمک به جوانه زدن بذر ها مورد استفاده قرار می گیرد. انتخاب یک آبپاش مناسب علاوه بر تامین نیاز آبی گیاهان ، کلیه هدفهای آبیاری را برآورد می سازد .

شرکت تکسونیر در این زمینه نیز با بررسی بسیار در مورد انواع تولید کنندگان معتبر جهان، نسبت به انتخاب مناسبترین نمونه ها نموده است که در زیر مشاهده می شود:

آبپاش پلاستیکی "1/2

آبپاش تنظیم شونده:

 • سایز اتصال : 1/2 اینچ
 • فشار کارکرد : 2.0 تا 3.5 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 6.10 تا 15.40 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 10.5 تا 12.5 متر

آبپاش تمام دور:

 • سایز اتصال : 1/2 اینچ
 • فشار کارکرد : 2.0 تا 3.5 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 10.08 تا 25.67 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 10.0 تا 11.8 متر

اطلاعات بیشتر ...

 

آبپاش پلاستیکی "3/4

آبپاش تنظیم شونده:

 • سایز اتصال : 3/4 اینچ
 • فشار کارکرد : 2.0 تا 4.0 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 18.5 تا 49.3 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 11.5 تا 16.1 متر

آبپاش تمام دور:

 • سایز اتصال : 3/4 اینچ
 • فشار کارکرد : 2.0 تا 4.0 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 18.5 تا 47.0 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 11.2 تا 17.0 متر

اطلاعات بیشتر ...

آبپاش فلزی"1/2

آبپاش تنظیم شونده:

 • سایز اتصال : 1/2 اینچ
 • فشار کارکرد : 2.0 تا 3.5 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 9.58 تا 12.8 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 10.6 تا 11.9 متر

آبپاش تمام دور:

 • سایز اتصال : 1/2 اینچ
 • فشار کارکرد : 2.5 تا 4.0 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 13.2 تا 16.7 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 11.2 تا 12.5 متر

اطلاعات بیشتر ...

 

آبپاش فلزی"3/4

آبپاش تنظیم شونده:

 • سایز اتصال : 3/4 اینچ
 • فشار کارکرد : 2.07 تا 3.45 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 9.0 تا 11.6 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 10.6 تا 12.0 متر

آبپاش تمام دور:

 • سایز اتصال : 3/4 اینچ
 • فشار کارکرد : 2.11 تا 3.16 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 34.1 تا 43.2 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 13.5 تا 16.5 متر

اطلاعات بیشتر ...

آبپاش فلزی"1

 • سایز اتصال : 1 اینچ
 • فشار کارکرد : 2.76 تا 5.17 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 62.5 تا 85.4 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 17.4 تا 21.6 متر

اطلاعات بیشتر ...

 

آبپاش فلزی"1/4 1

 • سایز اتصال : 1/4 1 اینچ
 • فشار کارکرد : 3.0 تا 6.0 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 148.6 تا 210.4 لیتر در دقیقه
 • شعاع پاشش : 24.7 تا 31.2 متر

اطلاعات بیشتر ...