آبپاش فلزی"1/2


مشخصات آبپاش فلزی"1/2

آبپاش تنظیم شونده:

  • سایز اتصال : 1/2 اینچ
  • فشار کارکرد : 2.0 تا 3.5 اتمسفر
  • میزان آبدهی : 9.58 تا 12.8 لیتر در دقیقه
  • شعاع پاشش : 10.6 تا 11.9 متر

آبپاش تمام دور:

  • سایز اتصال : 1/2 اینچ
  • فشار کارکرد : 2.5 تا 4.0 اتمسفر
  • میزان آبدهی : 13.2 تا 16.7 لیتر در دقیقه
  • شعاع پاشش : 11.2 تا 12.5 متر

 

مشاهده کاتالوگ تخصصی این محصول