آبپاش فلزی"3/4


مشخصات آبپاش پلاستیکی "3/4

آبپاش تنظیم شونده:

  • سایز اتصال : 3/4 اینچ
  • فشار کارکرد : 2.0 تا 4.0 اتمسفر
  • میزان آبدهی : 18.5 تا 49.3 لیتر در دقیقه
  • شعاع پاشش : 11.5 تا 16.1 متر

آبپاش تمام دور:

  • سایز اتصال : 3/4 اینچ
  • فشار کارکرد : 2.0 تا 4.0 اتمسفر
  • میزان آبدهی : 18.5 تا 47.0 لیتر در دقیقه
  • شعاع پاشش : 11.2 تا 17.0 متر

 

مشاهده کاتالوگ تخصصی این محصول