شما اینجا هستید: محصولات > لوازم آبیاری > میکروجت

میکروجتمیکروجت ایریتک

 • سایز اتصال : 6 میلی متر دنده ای
 • فشار کاری : 5/1 بار
 • میزان آبدهی : 95 لیتر در ساعت
 • قطر پاشش : 5/3 متر

 


میکروجت پلی اتیلن سمنان

 • سایز اتصال : 6 میلی متر دنده ای
 • فشارکاری : 5/0 الی 5/1 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 40 الی 100 لیتر در ساعت
 • قطر پاشش : 2 الی 3 متر

 


میکروجت پلی رود اتصال

 • سایز اتصال : 6 میلی متر (دنده ای)
 • فشار کارکرد : 1 الی 2 اتمسفر
 • میزان آبدهی : 50 الی 70 لیتر در ساعت
 • قطر پاشش : 80/1 الی 3 متر

 


اسپریر استاتیک

 • در سه مدل ˚180 ، ˚360 و بیضی پاش
 • فشار کاری : 5/1 الی 5/3 اتمسفر
 • میزان آبدهی :40 تا 60 لیتر در ساعت
 • قطر پاشش : 3 الی 4 متر

شخصات فنی بیشتر ...