نوارتیپ داخلینوار آبیاری تکسونیر به منظور افزایش بازدهی تولید در بخش کشاورزی و مصرف بهینه آب، با قطر 16 و 22 میلیمتر ، ضخامت 200 تا 600 میکرون و فاصله قطره چکان 10 ، 20 ، 30 و 50 سانتیمتر طراحی گردیده است.

به منظور افزایش بازدهی تولید در بخش کشاورزی، مصرف بهینه آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیشترین مصرف آب در سطح مزارع و کشت های ردیفی میباشد که معمولا با استفاده از جوی و پشته آبیاری می شوند. نفوذ عمقی آب و تبخیر، از مهمترین عوامل پایین آمدن بازدهی در روش آبیاری سنتی می باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب و بالا بردن بازدهی آبیاری تحقیقات گسترده ای انجام گردید و با طراحی و تولید نوار آبیاری تحولی بزرگ در صنعت کشاورزی به ویژه در نقش آبیاری صورت گرفت.

نوار آبیاری جهت کشت های گلخانه ای، ردیفی و متراکم نظیر انواع سیفی جات و گیاهان مانند گوجه فرنگی ، ذرت و سیب زمینی مناسب بوده و با توجه به عدم نیاز به تسطیح اراضی و جلوگیری از ازدیاد علف هرز کمک شایانی به اقتصاد کشاورزی نموده است. نوار آبیاری با پخش یکنواخت در سطح مزارع و نگه داشتن آب موجود در خاک در سطح مورد نیاز آبیاری، شرایط را برای جلوگیری از خفگی گیاه و همچنین رشد سریع در بهترین شرایط برای گیاهان فراهم کرده و با کاهش زمان رویش در اثر پایین آمدن انواع تنش های آبیاری یا کم آبی، بازدهی را افزایش میدهد.
 


مشخصات نوار آبیاری


 
 1. قابلیت نصب سریع
 2. بازدهی آبیاری بالا
 3. قطر اسمی 22و 16 میلی متر
 4. قطره چکان با جریان گردابی و ظریب تغییرات CV پایین جهت یکنواختی توزیع آب در نوار آبیاری
 5. طراحی روزنه ورودی قطره چکان به شکل مشبک جهت انجام فیلتراسیون مجدد
 6. امکان استفاده از قطره چکان با دو خروجی جهت تخلیه بهتر آب و همچنین جلوگیری از گرفتگی کامل قطره چکان
 7. تولید شده از مواد مرغوب و مقاوم در برابر دمای محیطی و تشعشعات خورشید علی الخصوص اشعه ماوراء بنفش
 8. قابلیت تولید با فواصل قطره چکان بنا به شرایط کشت 10،20،30 و50 سانتی متر
 9. فشار کارکرد از 0.5 تا 2 بار
 10. قابلیت تولید با ضخامت جداره متفاوت بنا به شرایط کشت از 200 تا 600 میکرون
 11. قابل استفاده از انواع کشت ردیفی ، انواع شرایط آب و هوایی و گلخانه ها
 12. مصرف بهینه و کمتر آب در واحد سطح