شما اینجا هستید: محصولات > پنل خورشیدی و پمپ > پمپ > JSD4

JSD4


کاربردها
 • برای تامین آب از چاه یا مخازن
 • برای استفاده خانگی، برای کارهای عمرانی و صنعتی
 • برای استفاده در باغ و آبیاری

شرایط عملیاتی
 • حداکثر دمای سیال: 35ºC+
 • حداکثر مقدار ماسه: 0.25 %
 • حداکثر عمق غوطه‌وری : 80 متر
 • حداقل قطر چاه: 4 اینچ

موتور
 • موتور احتراقی
 • سه فاز: 380V-415V/50Hz
 • تک فاز: 220V-240V/50Hz
 • مجهز به جعبه کنترل راه اندازی ویژه
 • استاندارد ابعادی NEMA

قطر داخلی مجرای خروجی
 • JSD4/2, JSD4/3: "1.25, "1.5
 • JSD4/4, JSD4/6, JSD4/8, JSD4/10: "1.25, "1.5, "2
 • JSD4/12: "1.5, "2

ویژگی های خاص موجود
 • سایر ولتاژها
 • فرکانس 60 هرتز
 • سایر درزبندهای مکانیکی
 • مجهز به جعبه کنترل خودکار