نایلون کشاورزی و گلخانه ای


پوشش گلخانه ای از اجزای اصلی گلخانه است و نیازمند توجه کافی در آغاز طراحی گلخانه می باشد. نایلون های گلخانه ای این شرکت دارای عرض های مختلفی از جمله 8،10،12 و 14 متر می باشد . که فیلم های عریض 12و 14 متر جایگزین مناسبی نسبت به فیلم های 8 و 10 متر می باشند. در این نوع پوشش ها از نسل چهارم UV استفاده شده است . و میزان UV و افزودنی ها بنا به تمایل خریداران ، بسته به نوع محصول و اکولوژی منطقه و بر اساس معیارهای علمی و اصولی عرضه می شود.

افزودنی ها :

1-تثبیت کننده UV : این ماده تثبیت کننده در مقابل اشعه خورشید (ماوراء بنفش) و آنتی اکسیدان ها به عنوان فیلتر عمل کرده و از فساد و خرابی نایلون می کاهد.

2-افزودنی IR : در مناطق با شدت سرمای زیاد و طول روزهای آفتابی کم به دلیل کاهش درجه حرارت با وارد نمودن این ماده در نایلون از خروج اشعه مادون قرمز و گرمای ناشی از آن جلوگیری نموده و باعث انعکاس و بازتابش نور و گرما در سطح گلخانه به صورت منظم و یکنواخت می گردد.

3-فیلتر های محدود کننده بیماری : آفاتی چون شته ، کنه ، تارعنکبوتی ، مگس سفید و تریپس ها جزو شایع ترین پارازیت های گلخانه ای محسوب می شوند که تکثیر آن ها در گلخانه باعث افت شدید عملکرد می گردد . خاصیت این فیلتر در UV مانع عبور اشعه مضر خورشید با طول موج بالا (بالاتر از 380 نانومتر) گردیده و دید حشرات را در دستیابی به اندام های هدف (برگ و میوه) کم می کند و از تکثیر بی رویه آن ها جلوگیری می نماید.

4-افزودنی EVA : خواص افزودنی EVA در کنار افزودنی مادون قرمز تاثیر بسزایی در ارتقای کیفیت فیلم دارد.

5-آنتی فاگ و آنتی دریپ : میعان و بخار ایجاد شده ناشی از آبیاری ، استفاده از سم و کود (محلول پاشی در سطح برگ) و اختلاف درجه حرارت شبانه روز در روزهای سرد سال موجب تشکیل قطراتی در سطح گلخانه و برخورد آن بروی اندام های گیاه می گردد.

6-سایر افزودنی ها : این افزودنی ها شامل افزودنی های صیقلی و روان کننده می باشند که دارای خواص زیر هستند:

  • ضد الکتریسیته ساکن
  • ضد چسبندگی
  • ضد اشتعال
  • ضد فرسایش
  • آنتی اکسیدان
  • ضد گرد و خاک