فیلم پوشش مالچ


فیلم های پوشش مالچ، نایلون هایی در عرض های متغیر هستند که بر اساس نوع محصول و نوع کشت می توان از 40 تا 140 سانتیمتر بر سطح بستر خاک پهن نمود. ضخامت این نایلون ها بین 30 تا 50 میکرون می باشد.


مزایای مالچ:

  • راندمان آبیاری بالا
  • کاهش میزان تبخیر از سطح خاک تا 70 درصد
  • افزایش گسترش ریشه دهی در لایه های سطحی خاک
  • افزایش رشد رویشی و زایشی در طول دوره ی کوتاه
  • کاهش میزان علف هرزتا 70 درصد
  • افزایش نگهداری آب در خاک در مرحله ظرفیت زراعی (همیشه و پیوسته)
  • کاهش اختلاف درجه حرارت در طی شبانه روز (در بستر خاک)
  • عملکرد بالای محصول به میزان 30 درصد و افزایش کیفیت و بازارپسندی محصول
  • کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی
  •  کاهش هزینه های کارگری


تمام محصولات شرکت دارای بیمه نامه و ضمانت چند ساله می باشند.