حضور پلى رود اتصال در پانزدهمين نمايشگاه بين المللى كشاورزى شيراز


04/16/2019 10:38:00

از شما همكار گرامى دعوت مى شود از غرفه پلى رود اتصال در پانزدهمين نمايشگاه بين المللى كشاورزى شيراز ديدن فرماييد

  • سالن حافظ
  • غرفه ١٤
  • اتصالات رزوه ای
  • ساعات بازديد از ٣ تا ٩ عصر
  • زمان برگزارى ٢٧ الى ٣٠ فروردين٩٨